Tin Du Học Các Nước

Từ 2024, nhiều ngành học khối Sức khỏe được miễn toàn bộ học phí

Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định một số chuyên ngành khối Sức khỏe sẽ được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí toàn khóa học.

nhiều ngành học khối Sức khỏe được miễn toàn bộ học phí

Từ 2024, nhiều ngành học khối Sức khỏe được miễn toàn bộ học phí

Tăng số chuyên ngành được miễn 100% học phí

Tại Điều 105 Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 quy định đào tạo, bồi dưỡng hành nghề, luật yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp.

Về chính sách học bổng, Nhà nước có chính sách về cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.

Cụ thể, cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhà nước hỗ trợ đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước; Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học tương ứng với mức quy định nêu trên nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.

Tại luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nhà nước chỉ miễn học phí đối với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y, pháp y tâm thần. Như vậy, số chuyên ngành được miễn 100% học phí đã tăng lên, với việc thêm các chuyên ngành tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Tại luật khám chữa bệnh

Để được nhận học bổng, sinh viên phải có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện theo quy định. Ngoài ra, người học những chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cũng sẽ được nhận học bổng.

Nhà nước cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học.

Lồng ghép nội dung về y học cổ truyền trong đào tạo

Luật Khám chữa bệnh còn khuyến khích việc phát triển khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Cụ thể, khuyến khích thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về y học cổ truyền như phát hiện, nghiên cứu về thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, nghiên cứu về các vị thuốc nam, thuốc dân gian có tác dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dưới dạng bào chế hiện đại.

Đồng thời khuyến khích đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Chính vì thế, luật cũng khuyến khích lồng ghép nội dung đào tạo về y học cổ truyền trong chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe; đa dạng hình thức đào tạo, loại hình đào tạo nhân lực khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền với nhiều trình độ khác nhau.

8 ngành học được miễn học phí năm học 2023-2024

Theo Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, các ngành miễn học phí cho sinh viên bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Mác – Lê nin, ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y tâm thần, Giám định pháp Y, Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Ngoài các ngành học trên, sinh viên đang học hệ cử tuyển, người dân tộc thiểu số ít người có cha/mẹ hoặc ông/bà thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được miễn học phí. Các dân tộc thiểu số ít người theo quy định gồm: Pu Péo, Cống, Mảng, Si La, Bố Y, Cờ Lao, La Ha, Ơ Đu, Ngái, Chứt, Brâu, Rơ Măm, Lự, Pà Thẻn, La Hủ, Lô Lô.

Nguồn tin : SK&ĐS