Tin Du Học Các Nước

Du học Canada

Lưu ý chọn trường uy tín khi du học Canada

Lưu ý chọn trường uy tín khi du học Canada

BẢNG TIN DU HỌC, Du học Canada, Kinh Nghiệm, Tin du học Canada
Du học Canada đòi hỏi sinh viên phải tìm hiểu kỹ về hồ sơ và thủ tục. Để quá trình du học Canada được thuận lợi, nên chọn trường nằm trong tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI). Sau đây là những cách chọn trường uy tín khi du học Canada. Nghiên cứu tổ chức, trường học nơi bạn theo học Khi đăng ký du học Canada với tư cách là một sinh viên quốc tế, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng về trường mà bạn đăng ký. Điều đầu tiên là đảm bảo nó nằm trong danh sách các Cơ sở Học tập được Chỉ định (DLIs) của Người Tị nạn Nhập cư và Quốc tịch Canada (IRCC). DLI là tổ chức giáo dục sau trung học được chính phủ Canada chấp thuận sinh viên quốc tế. Nếu không có trong danh sách, bạn có thể không đủ điều kiện để xin giấy phép học tập. Kiểm tra xem trường đại học của bạn có phải là một phần của quan hệ