Tin Du Học Các Nước

[Tổng hợp] Học bổng 50% từ các trường đại học Úc kỳ tháng 1/2024

Hiện nay, các trường Đại học tại Úc đã bắt đầu tuyển sinh cho học kỳ tháng 1/2024. Tin du học xin chia sẻ một số học bổng giá trị 50% học phí đến từ các trường Đại học Úc sau đây được cập nhật mới nhất.

học bổng các trường đại học úc

Các trường Đại học tại Úc đang cung cấp một số học bổng 50% cho kỳ tháng 1/2024

TrườngHạn cuốiĐiều kiện
UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIAKết thúc khi đủ số lượngChưa từng nhận bất kỳ học bổng hoặc học bổng nào khác của UniSA
Đáp ứng điều kiện đầu vào về học thuật
Đã đạt được UniSA tương đương với điểm trung bình cao trong các nghiên cứu trước đây
Đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh
THE UNIVERSITY OF ADELAIDE (GO8)30/11/2023Điểm ATAR tối thiểu là 99,9 (hoặc điểm tương đương) để vào học chương trình đại học (UG).
Điểm trung bình (GPA) tối thiểu là 6.9/7.0 hoặc điểm tương đương để vào học chương trình đại học (UG) hoặc sau đại học (PG).
Điểm trung bình (GPA) tối thiểu là 6,8/7.0 cho các nghiên cứu hoàn thành tại Đại học Adelaide (hoặc có điểm tương đương cho các nghiên cứu tại Đại học Úc nơi nghiên cứu được hoàn thành ở Úc) để vào học đại học ( UG) hoặc chương trình giải thưởng sau đại học (PG).
Sau đó, ứng viên sẽ được Ủy ban Học bổng đánh giá xem có phù hợp để cấp học bổng hay không.
LA TROBE UNIVERSITY24/11/2023Từ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu khóa học; hoặc phải sống với người giám hộ học sinh được Bộ Nội vụ chấp thuận cho đến khi các em đủ 18 tuổi.
Đã đạt được thành tích học tập tối thiểu tương đương với WAM* tổng thể là 85% đối với học sinh trung học hoặc 75% đối với sinh viên đại học.
Bắt đầu học tại bất kỳ Cơ sở nào của Đại học La Trobe ở Victoria vào năm 2024.
Có kết quả trình độ tiếng Anh hợp lệ với điểm tổng thể IELTS Học thuật tối thiểu 7.0 và không có kỹ năng nào dưới 7.0 hoặc tương đương.
Đáp ứng tất cả các điều kiện khác nêu trong Thư mời học trong thời hạn quy định.
Người nhận học bổng phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ Sinh viên Việt Nam của Đại học La Trobe trong quá trình tuyển sinh.
AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY (ACU):31/10/2023Áp dụng bất kỳ bằng cấp nào của khóa học ACU (không bao gồm các khóa học dự bị, Văn bằng và Chứng chỉ Sau đại học)
Bạn phải đạt được kết quả ít nhất 80% (tương đương với điểm trung bình GPA là 5,8 trên thang điểm 7 của ACU) trong nghiên cứu trước đó đã hoàn thành trong vòng hai năm qua (ứng viên đại học) hoặc bốn năm (ứng viên sau đại học)
Bạn phải đăng ký chương trình ACU có trình độ học vấn tương đương hoặc cao hơn trình độ hiện tại
Bạn không được nhận bất kỳ học bổng hoặc giải thưởng nào khác của ACU
Trước đây bạn chưa từng học tại ACU ở cùng cấp độ với khóa học bắt đầu của mình
Bạn không được tham dự ACU với tư cách là sinh viên Du học hoặc Trao đổi
DEAKIN UNIVERSITY15/11/2023Sinh viên quốc tế đang học một khoá học Đại học Deakin
đủ điều kiện học tại Đại học Deakin
Đã đạt được ít nhất điểm trung bình 85% (hoặc tương đương) trong các nghiên cứu trước đây.
CHARLES DARWIN UNIVERSITY13/01/2024Người nộp đơn phải nộp đơn để bắt đầu học vào năm S1 hoặc S2 2024 (lần nhập học đầu tiên họ được cung cấp)
Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của Trường cho khóa học đã chọn
Người nộp đơn phải có điểm tổng thể tối thiểu là 95% ở trình độ chuyên môn cao nhất đã hoàn thành của họ
Người nộp đơn phải là sinh viên quốc tế đóng phí sinh viên quốc tế
Người nộp đơn không được có học bổng khác từ cơ quan tài trợ của Úc hoặc nước ngoài
FLINDERS UNIVERSITY10/11/2023Người nộp đơn phải nộp đơn để bắt đầu học vào năm S1 hoặc S2 2024 (lần nhập học đầu tiên được cung cấp)
Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của Trường cho khóa học đã chọn
Người nộp đơn phải có điểm tổng thể tối thiểu là 95% ở trình độ chuyên môn cao nhất đã hoàn thành của họ
Người nộp đơn phải là sinh viên quốc tế đóng phí sinh viên quốc tế
Ứng viên không được có học bổng khác từ nhà tài trợ Úc hoặc nước ngoài

Mọi thông tin chi tiết hãy để lại thông tin bên dưới, Tin du học sẽ giải đáp giúp bạn.

Demo – đã gắn