Tin Du Học Các Nước

[BỈ] Học bổng ARES 2024 dành cho bậc cử nhân, thạc sĩ

Mỗi năm, ARES cung cấp trung bình 150 học bổng thạc sĩ và 70 học bổng đào tạo thông qua các khóa học cho các công dân của các nước đang phát triển. Học bổng bao gồm chi phí đi lại quốc tế, trợ cấp sinh hoạt, học phí, bảo hiểm, trợ cấp nhà ở, v.v.

Chương trình học bổng ARES tại Bỉ cung cấp cơ hội học cho sinh viên cử nhân/thạc sĩ trong 1 năm hoặc học viên tham gia chương trình giáo dục 2-6 tháng. Học bổng dành cho người từ các nước đang phát triển, chuyên về phát triển và tăng cường kỹ năng. Đáng chú ý là không có phí nộp đơn và ARES không yêu cầu khoản phí nào cho quá trình đăng ký và lựa chọn.

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG

 • Quốc gia hỗ trợ học bổng: Bỉ
 • Cấp độ khóa học: Bằng thạc sĩ và các khóa đào tạo
 • Bảo hiểm tài chính: Được tài trợ đầy đủ
 • Điều kiện của ứng viên: Sinh viên các nước đang phát triển

QUYỀN LỢI

Các sinh viên được lựa chọn cho chương trình Học bổng 2023 do Chính phủ ARES Bỉ tài trợ sẽ nhận được những lợi ích sau:

Chương trình thạc sĩ:

 • Chi phí du lịch quốc tế
 • Trợ cấp sinh hoạt: 1150 € / tháng.
 • Lệ phí Nhiệm vụ gián tiếp: 150 €.
 • Trợ cấp khi đến nơi, Học phí và phí trả lại: 700 €
 • Phí đăng ký & phí bảo hiểm
 • Chi phí đi lại trong chương trình học

Khóa huấn luyện:

 • Chi phí du lịch quốc tế
 • Trợ cấp sinh hoạt
 • Lệ phí Nhiệm vụ gián tiếp: 150 €.
 • Phí bảo hiểm
 • Chi phí đi lại

ĐIỀU KIỆN

Tiêu chí đủ điều kiện nhận Học bổng Chính phủ ARES Bỉ 2023:

 • Dưới 40 tuổi đối với chương trình Thạc sĩ, & 45 tuổi đối với các khóa đào tạo.
 • Người nộp đơn phải là công dân của một quốc gia đang phát triển. Danh sách các quốc gia đủ điều kiện có thể được tìm thấy tại đây. (Trong danh sách này đã bao gồm Việt Nam).
 • Ứng viên phải có nền tảng học vấn liên quan để nộp đơn cho một lĩnh vực liên quan.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

Đơn đăng ký của Ứng viên phải được gửi tới ARES thông qua nền tảng GIRAF:

 • Trước tiên, Ứng viên phải đảm bảo rằng Ứng viên có tài khoản GIRAF đang hoạt động.
 • Ứng viên có thể tạo một tài khoản trên nền tảng GIRAF qua liên kết tại đây.
 • Tài khoản này sẽ được ARES xác thực (trong vòng vài giờ đến vài ngày, không tạo nhiều hơn một tài khoản) và Ứng viên sẽ nhận được thư xác nhận để tạo mật khẩu.
 • Nếu Ứng viên đã tạo một tài khoản được xác thực vào năm ngoái, Ứng viên có thể sử dụng lại tài khoản đó và đặt lại mật khẩu của mình nếu cần.
 • Sau khi đăng nhập vào tài khoản GIRAF của mình, Ứng viên có thể truy cập biểu mẫu đăng ký qua tab “Competitive calls” trong hồ sơ GIRAF của mình. Xin lưu ý rằng bạn chỉ được nhấp một lần vào nút ” International training application 2023-2024“. Sau đó, Ứng viên sẽ điền biểu mẫu của mình trong bảng My tasks trong tab Competitive calls.
 • Ứng viên có thể hoàn thành biểu mẫu của mình nhiều lần, miễn là Ứng viên sử dụng tùy chọn “Save and edit later“. Ứng viên sẽ tìm thấy biểu mẫu của mình trong bảng My tasks trên tab “Competitive calls” trong GIRAF.
 • Ngay khi bạn nhấp vào “Submit my application“, đơn đăng ký của bạn sẽ được gửi tới ARES và bạn không thể sửa đổi nó nữa. Bạn vẫn có thể tham khảo nó trong bảng My submitted files.

DEADLINE: 10 tháng 1/7 tháng 2