Tin Du Học Các Nước

[New Zealand] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại University Of Waikato 2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại University Of Waikato

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại University Of Waikato 2024

Giới thiệu

Học bổng PHD của Đại học Waikato được tài trợ hoàn toàn ở New Zealand dành cho tất cả sinh viên quốc tế theo đuổi bằng tiến sĩ. bằng cấp. Hạn chót gửi đơn đăng ký là ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đại học Waikato cung cấp học bổng này.

Đại học Waikato là một trường đại học tổng hợp ở Hamilton, New Zealand, với một cơ sở vệ tinh ở Tauranga. Được thành lập vào năm 1964, đây là trường đại học đầu tiên ở New Zealand được thiết kế từ một khung vẽ trống.

Tóm tắt học bổng

Du học: New Zealand
Tổ chức cung cấp: Đại học Waikato
Cấp bậc: Tiến sĩ
Loại học bổng: Toàn phần
Áp dụng: sinh viên quốc tế

Điều kiện nhận học bổng

Các tiêu chí đủ điều kiện nhận Học bổng PHD của Đại học Waikato được tài trợ hoàn toàn ở New Zealand được nêu dưới đây:

  • Học bổng University of Waikato Wilf Malcolm Institute of Educational Research (WMIER) Doctoral Scholarship dành cho sinh viên quốc tế
  • Các ứng viên phải thể hiện sự liên kết giữa nghiên cứu dự định của họ và các ưu tiên nghiên cứu của Viện.
  • Ứng viên nên có ý định tìm hiểu chương trình giảng dạy, đánh giá, phương pháp sư phạm và/hoặc việc thực hiện chính sách trong những năm đầu đời, giáo dục bắt buộc và các ngành đại học ở New Zealand.
  • Những người nộp đơn đã thành công có thể thực hiện một cuộc điều tra trong hoặc xuyên suốt các lĩnh vực mầm non, trường học hoặc đại học. Một thiết kế nghiên cứu bao gồm cách tiếp cận hợp tác và
  • Việc thu thập dữ liệu dựa trên video trong môi trường giáo dục được xem xét. Tuy nhiên, nó không bắt buộc.
  • Ứng viên thành công sẽ là thành viên của một nhóm học giả rộng lớn hơn đang theo đuổi các câu hỏi về sự tương tác giữa chương trình giảng dạy, đánh giá và phương pháp sư phạm.

Giá trị học bổng

Giá trị Học bổng toàn phần University of Waikato PHD Scholarship ở New Zealand là:

  • Miễn học phí theo giá tại nhà.
  • Khoản trợ cấp 27.500 đô la New Zealand.

Cách đăng ký

Apply tại đây: APPLY

Thông tin liên hệ

Hot Line: +64 7 838 4610 (for international student)

Website: https://www.waikato.ac.nz/

Xem thêm vô vàng các học bổng mới nhất trên Website Tin du học liên tục được cập nhật.

Tin du học luôn đồng hành cùng các bạn trên bước đường du học nơi xứ người.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ vui lòng gửi về mục hỗ trợ sinh viên:

Demo – đã gắn