Tin Du Học Các Nước

Thẻ: Học bổng chính phủ úc

[Úc] Học bổng chính phủ Úc AAS cho sinh viên Việt Nam, nhận hồ sơ từ tháng 2/2024

[Úc] Học bổng chính phủ Úc AAS cho sinh viên Việt Nam, nhận hồ sơ từ tháng 2/2024

BẢNG TIN DU HỌC, Học Bổng, Học bổng Úc, Tiêu điểm, Tin du học Úc
Học bổng Chính phủ Australia Awards năm 2025 sẽ bắt đầu nhận đơn vào đầu năm 2024 Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế được trao cho các nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực phát triển, học bổng thạc sĩ được mở hàng năm từ 1/2-30/4. Thông qua quá trình học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo ra sự thay đổi và góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia. Khi tốt nghiệp trở về Việt Nam, cựu sinh viên tiếp tục tham gia mạng lưới với nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và mở rộng kết nối với Australia có lợi ích cho sự nghiệp. Các ứng viên sẽ được xét duyệt học bổng dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng tạo ra ảnh hưở