Tin Du Học Các Nước

Thẻ: du học đài loan

[ĐÀI LOAN] Học bổng toàn phần ICDF năm 2024

[ĐÀI LOAN] Học bổng toàn phần ICDF năm 2024

BẢNG TIN DU HỌC, Tiêu điểm
Học bổng du học Đài Loan ICDF là học bổng do Quỹ Hợp tác và Phát triển Quốc tế (The International Cooperation and Development Fund – Taiwan ICDF) thành lập nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường nguồn nhân lực và thúc đẩy quan hệ kinh tế ở nhiều quốc gia đối tác đang phát triển. TaiwanICDF đã thành lập Liên minh Hợp tác Quốc tế Đài Loan (TICA) với 23 trường đại học đối tác và năm 2024, có 29 chương trình giảng dạy được cung cấp trong khuôn khổ Học bổng du học Đài Loan ICDF. Giới thiệu về Học bổng du học Đài Loan ICDF 2024 Giáo dục và đào tạo quốc tế từ lâu đã là một trong những hoạt động cốt lõi của TaiwanICDF, cùng nhiều hoạt động khác. Các chương trình phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nước đối tác
[Đài Loan] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ & Đại Học Tại Đại Học Quốc Gia Chiao Tung 2024-2025

[Đài Loan] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ & Đại Học Tại Đại Học Quốc Gia Chiao Tung 2024-2025

BẢNG TIN DU HỌC, Chưa được phân loại, Học Bổng
Học bổng Đại học Quốc gia Chiao Tung 2024-2025 là học bổng được tài trợ toàn phần cho sinh viên quốc tế. Học bổng quốc tế NCTU được cấp cho các chương trình thạc sĩ và đại học. Giá trị học bổng là NT$21.000/tháng cho sinh viên đại học, NT$25.000/tháng cho thạc sĩ, NT$30.000/tháng cho tiến sĩ. Học Bổng Toàn Phần Tại Đại Học Quốc Gia Chiao Tung 2024-2025 Đại Học Quốc Gia Chiao Tung Đại học Quốc gia Chiao Tung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc để theo học tại trường và thúc đẩy quốc tế hóa. Nguồn tài trợ cho học bổng bao gồm các khoản tài trợ và trợ cấp từ Bộ Giáo dục Đài Loan (ROC). Về nguyên tắc, học bổng được trao trong thời gian 1 năm học và có thể được nộp đơn lại và xem xét thường xuyên dựa trên kết quả học tập và hồ s