Tin Du Học Các Nước

Singapore tăng học phí với sinh viên quốc tế

Theo Bộ Giáo dục Singapore, nước này sẽ tăng học phí đối với du học sinh và thường trú nhân theo học tại các trường công lập từ năm 2024 đến 2026.

Tăng từ năm 2024 – 2026

Cụ thể, đối với sinh viên từ các nước ASEAN, học phí hàng tháng sẽ tăng từ 910 SGD lên 1.090 USD vào năm 2026. Đối với sinh viên các nước ngoài ASEAN, học phí hàng tháng sẽ tăng 140 SGD mỗi năm, từ mức 2.120 SGD lên 2.540 USD đến năm 2026.

singapore tăng học phí với sinh viên quốc tế

Singapore tăng học phí đối với du học sinh và thường trú nhân từ năm 2024 đến 2026.

Học phí hàng tháng đối với học sinh trung học đến từ các nước ASEAN và thường trú nhân sẽ tăng thêm 60 SGD mỗi năm. Học phí hàng tháng đối với học sinh trung học ngoài ASEAN sẽ tăng thêm 140 SGD mỗi năm.

Hiện nay, học sinh trung học ngoài ASEAN phải trả 1.770 SGD hàng tháng nhưng dự kiến, số tiền này sẽ tăng lên 2.190 SGD vào năm 2026.

Học phí hàng tháng đối với học sinh tiểu học đến từ các nước ASEAN và thường trú nhân sẽ tăng 25 SGD mỗi năm. Học phí hàng tháng đối với học sinh tiểu học từ các nước ngoài ASEAN sẽ tăng thêm 50 SGD mỗi năm.

>>>> Xem thêm: DU HỌC TẾT – SINGAPORE LION ISLAND 2024

Học phí đối với người Singapore không thay đổi.

Trước đó, Singapore đã tăng học phí giai đoạn 2022 – 2023 đối với du học sinh và thường trú nhân. Đơn cử, học phí hàng tháng đối với học sinh tiểu học là thường trú nhân đã tăng từ 180 SGD vào năm 2019 lên 230 SGD vào năm 2022.

Ngoài ra, từ tháng 1/2024, các khoản phí khác đối với người nước ngoài được quy định ở mức 13 SGD/tháng cho bậc tiểu học, 20 SGD/tháng cho bậc trung học và 27 SGD/tháng cho bậc dự bị đại học.

Xem thêm các tin tức mới nhất về giáo dục trên Website Tin du học