Tin Du Học Các Nước

[HOT] Học bổng Học viện PSB Academy Singapore 2024

Học bổng học viện PSB Academy

PSB Academy Study grant cho kỳ nhập học tháng 1/ 2024

Special Study Grant Đại học Coventry Chương trình Postgraduate

 ProgrammeAwarding UniveristyOriginal course fee 2024 (SGD)Study Grant 2024 (SGD)Course fee after Study Grant (SGD)
Master of Business Administration in Global Business (16 months)Coventry University28122912318999
Master of Science in Engineering Management (12 months)Coventry University23151.64152.618999
Master of Science in Cyber SecurityCoventry University23151.64152.618999

Study Grants khác

ProgrammeStudy Grant Amount (SGD)
CEP/ CAE200/ level
Certificate/ Foundation Certificate500
Diploma/ Foundation Diploma500
Coventry University Undergraduate
Year 2 Entry
4000
Coventry University Undergraduate
Year 3 Entry
2000
Other Undergraduate
Year 1 and Year 2 Entry
2000
Other Undergraduate
Year 3 Entry
1000

Early Bird Promotion

Early Bird Registration Apply before 31 Dec 2023  Apply after 31 Dec 2023
Applicable intakesQ1 2024Any intake
Application Fee2023 Fee – $4802024 Fee – $490
Deferment of intake beyond Q1Not allowedAllowed (relevant fees applies)
Course Fee2023 Course Fee2024 Course Fee
Payment of Course Fee or instalmentsBefore 31 Dec 23 – 8% GSTAfter 31 Dec 23 – 9% GST

Điều kiện: Đăng ký trước 31/12/2023

Trên đây là thông tin mới nhất về chương trình học bổng trợ cấp của Học viện PSB Academy Singapore kỳ tháng 1/2024. Mọi thắc mắc phụ huynh và học sinh để lại thông tin Tin du học sẽ liên hệ giải đáp sớm nhất.

Demo – đã gắn