Tin Du Học Các Nước

Cuộc thi thiết kế thiệp Tết – Tet Card Design Contest 2024

Nhân dịp Tết đến, US Mission Vietnam đang tổ chức Cuộc thi Thiết kế Thiệp Tết nhằm khuyến khích tất cả người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên gửi thiệp có chủ đề Tết.

tet card design contest

Nhà tài trợ cuộc thi

Cuộc thi thiết kế thiệp Tết do Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.

Mục tiêu cuộc thi

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Việt Nam đang tổ chức Cuộc thi thiết kế thiệp Tết nhằm khuyến khích người Việt Nam từ 15 tuổi thiết kế thiệp có chủ đề Tết. Nội dung thiệp nên nói về mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Cách tham gia cuộc thi

Các bạn tham gia cuộc thi chỉ có thể gửi 1 tác phẩm nghệ thuật tại link: https://tinyurl.com/yc4tu29e
Sau khi tác phẩm được gửi, sẽ được coi là bài gửi cuối cùng và không được phép sửa đổi, chỉnh sửa hoặc thay thế.

Khi tham gia cuộc thi , bạn phải đồng ý rằng những hình ảnh bạn gửi có thể được sử dụng trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ, các trang mạng xã hội, các sự kiện và ấn phẩm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với mục đích phi thương mại.

Việc tham gia cuộc thi này đồng nghĩa với việc chấp nhận các Thể lệ cuộc thi chính thức này.

Bài dự thi phải là nội dung do thí sinh tạo và sở hữu. Tác phẩm phải được gửi trực tuyến.

Các bài dự thi phải được gửi từ ngày 13/10/2023 đến ngày 29/10/2023. Những bài dự thi hàng đầu sẽ được giới thiệu trên các trang mạng xã hội của Đại sứ quán Hoa Kỳ để bình chọn Công khai trước ngày 02/11/2023. Kết quả sẽ được công bố chậm nhất là ngày 17/11/2023.

Thông báo người thắng giải sẽ được đăng trên Fanpage U.S. Embassy Hanoi và U.S. Consulate General Ho Chi Minh’s chậm nhất vào ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Yêu cầu về nội dung:

Bài gửi không được chứa nội dung tục tĩu, tài liệu khiêu dâm rõ ràng, ảnh khoả thân, thô tục, hình ảnh bạo lực, kêu gọi hoặc kích động bạo lực, chào mời thương mại hoặc quảng bá thương mại. Bài gửi phải tuân thủ luật pháp địa phương và không được chứa nội dung hoặc hình ảnh có thể bị coi là lạm dụng, kích động, bôi nhọ hoặc thiếu tôn trọng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nhóm, cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bài dự thi phải là nội dung do thí sinh tạo ra và không được chứa bất kỳ yếu tố nào được bảo vệ bởi bản quyền của người khác hoặc thuộc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai (trừ khi được cho phép rõ ràng bên dưới trong (d)) . Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam không công nhận việc “sử dụng hợp lý” tài liệu có bản quyền cũng như không công nhận việc cho phép sử dụng các tài liệu được cấp phép do bên thứ ba tạo ra hoặc sở hữu.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam có quyền loại bỏ bất kỳ bài dự thi nào không tuân thủ các tiêu chí này cũng như mục đích và nội dung của Thể lệ cuộc thi chính thức này.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc sự khác biệt quan điểm nào liên quan đến việc tuân thủ, giải thích hoặc áp dụng các yêu cầu về nội dung này hoặc các điều khoản khác của Thể lệ cuộc thi chính thức này, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam có độc quyền giải quyết các câu hỏi hoặc sự khác biệt về quan điểm đó theo ý riêng của mình. tùy ý.

Bằng cách gửi một tác phẩm nghệ thuật đến cuộc thi, thí sinh khẳng định rằng mình đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các cá nhân có hình ảnh hoặc chân dung xuất hiện trong tác phẩm nghệ thuật (hoặc từ cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của cá nhân nếu bất kỳ cá nhân nào như vậy được coi là trẻ vị thành niên trong quốc gia cư trú) và rằng người đó đã có được các quyền, giấy phép, sự đồng ý và quyền cần thiết để sử dụng tất cả tài liệu như âm nhạc, hình ảnh, văn bản và nội dung khác trong bài gửi. Thí sinh khẳng định thêm rằng họ sẵn sàng cung cấp tài liệu đáng tin cậy về bất kỳ và tất cả sự đồng ý, giấy phép, v.v., theo yêu cầu. Việc không có được các quyền, sự đồng ý và cho phép như vậy có thể dẫn đến việc không đủ tư cách gửi ảnh theo quyết định riêng và tuyệt đối của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Yêu cầu về định dạng kỹ thuật

Tác phẩm nghệ thuật gửi phải ở định dạng .jpg, .jpeg hoặc .png, với ít nhất 300 dpi. Bài gửi không được có bất kỳ hình mờ, chữ ký hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào có thể nhìn thấy được.

Điều kiện

Người dự thi phải ít nhất 15 tuổi vào ngày tham gia cuộc thi. Người dự thi phải là cư dân Việt Nam và không được là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ.

Cá nhân gửi bài dự thi sẽ được coi là thí sinh và sẽ là cá nhân duy nhất đủ điều kiện cạnh tranh giải thưởng. Các tổ chức không đủ điều kiện để cạnh tranh giải thưởng, dù với tư cách là một thực thể hoặc thông qua đại diện của một cá nhân. Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, người dự thi phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

Những cá nhân sau đây không đủ điều kiện tham gia cuộc thi: Nhân viên, thực tập sinh, giám đốc và cán bộ của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc Chính phủ Hoa Kỳ và của Facebook; hoặc bất kỳ nhân viên, thực tập sinh, giám đốc hoặc cán bộ nào của bất kỳ cơ quan, công ty hoặc tổ chức nào liên quan đến việc quản lý, quảng cáo, đánh giá, sáng tạo, phát triển, thực hiện và/hoặc thực hiện cuộc thi này và các thành viên gia đình trực hệ (được xác định là vợ/chồng, người phối ngẫu, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, vợ/chồng hoặc “người kế” của mỗi người được công nhận) và những người sống trong cùng một hộ gia đình của mỗi cá nhân đó.

Sau khi bài dự thi đã được chấp nhận để tham gia cuộc thi, tên của thí sinh (hoặc ID người dùng, nếu thí sinh muốn giấu tên) và quốc gia có thể được xác định công khai theo quyết định riêng của thí sinh.

Demo – đã gắn

Tiêu chuẩn người thắng giải

Tất cả các bài dự thi đều phải được Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam sàng lọc trước để đảm bảo tuân thủ Thể lệ cuộc thi chính thức này. Bất kỳ áp phích nào không tuân thủ sẽ không được đăng. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Việt Nam có toàn quyền xác minh trong bản phân tích cuối cùng xem tác phẩm dự thi tiềm năng vào vòng chung kết hoặc tác phẩm đoạt giải tiềm năng có tuân thủ đầy đủ các Thể lệ cuộc thi chính thức này hay không trước khi đăng lên trang web cuộc thi, trao giải, công nhận người chiến thắng, v.v. .

Giám khảo: Giám khảo là các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tiêu chí chấm điểm:

  • Bố cục của tác phẩm nghệ thuật 60%
  • Mức độ phù hợp với chủ đề 40%

Người chiến thắng: Sẽ có một (01) người chiến thắng cho thử thách này. Người chiến thắng sẽ được ban giám khảo xác định dựa trên các tiêu chí. Người chiến thắng và những người lọt vào vòng chung kết có thể chọn sử dụng bí danh thay vì tên thật của họ và có thể yêu cầu giữ kín các thông tin nhận dạng khác.
(Những) người chiến thắng sẽ được liên hệ qua email. Việc Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam không thể liên hệ với người chiến thắng tiềm năng có thể dẫn đến việc bị loại và/hoặc lựa chọn người chiến thắng thay thế trong số tất cả các bài nộp đủ điều kiện còn lại.

Các giải thưởng

Người chiến thắng sẽ nhận được một Máy ảnh Instax từ US Mission Vietnam.

Tác phẩm đoạt giải sẽ được đăng trên trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và được sử dụng làm quà tặng Tết chính thức của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tất cả các trường hợp đăng tải trên mạng xã hội sẽ ghi nhận rõ ràng chủ sở hữu của mỗi bức ảnh.

Người chiến thắng phải xác nhận việc chấp nhận giải thưởng qua email trong vòng ba ngày theo lịch. Nếu việc chấp nhận không được xác nhận trước ngày yêu cầu, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam có quyền chọn người chiến thắng thay thế. Mỗi người chiến thắng phải cung cấp một địa chỉ gửi thư thực tế hợp lệ để chuyển giải thưởng, nếu có. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc vận chuyển bất kỳ giải thưởng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi trộm cắp, chậm trễ, hư hỏng hoặc phá hủy/vô tình làm mất mát bởi hãng vận chuyển.

Bất kỳ phần giải thưởng chưa sử dụng nào đều không thể chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc trao đổi và không được coi là tiền mặt. Tất cả các loại thuế đối với hoặc liên quan đến bất kỳ giải thưởng nào và hậu quả báo cáo của chúng là trách nhiệm duy nhất và độc quyền của người chiến thắng.