Tin Du Học Các Nước

Cơ hội gia nhập đội ngũ Content Creator của British Council!

British Council Tuyển Dụng  Content Creator

British Council tuyển dụng Content Creator

British Council đang tìm kiếm

Những nhân tố sáng tạo yêu thích làm nội dung!

Bạn có niềm đam mê kể chuyện? Bạn thường thích những video có tính ‘original’? Bạn có thể tạo ra những nội dung thu hút ngay từ những giây đầu tiên?

Nếu câu trả lời là “Có!”, thì British Council rất sẵn sàng chào đón bạn vào team!

Ứng tuyển ngay: https://englishonline.britishcouncil.org/creators/