Tin Du Học Các Nước

Chương Trình Giao Lưu Văn Hoá Mỹ J1 niên khoá 2024 – 2025

Chương Trình Giao Lưu Văn Hoá Mỹ J1

Chương Trình Giao Lưu Văn Hoá Mỹ J1 niên khoá 2024 – 2025

Độ tuổi

 • Học sinh đang học lớp 9 tại Việt Nam: sinh trước ngày 01/08/2009
 • Học sinh đang học lớp 10 và 11 tại Việt Nam: sinh trong năm 2007 và 2008.

Điều kiện

 • Trình độ tiếng Anh: ELTiS Online 2.0 689/800
 • GPA từ 7.2+
 • Tính cách cởi mở, dễ hoà nhập và thích nghi với môi trường, văn hoá mới.

Kể từ ngày 30/10/2023, Chương Trình Giao Lưu Văn Hoá Mỹ J1 của ISE sẽ không nhận hồ sơ học sinh lớp 9 (sinh từ năm 2009 trở về sau).

EDG vẫn nhận các hồ sơ đang học lớp 10 và 11 (sinh năm 2007 và 2008) cho đến khi hết chỗ hoặc có thông báo khác.

EDG xin phép cập nhật các thông tin và chính sách mới cho niên khoá 2024 – 2025 như sau:

Chi phí chương trình

 • Phí hành chính cho học sinh nộp hồ sơ trước 31/12/2023: $10,700/học sinh/năm học
 • Phí hành chính cho học sinh nộp hồ sơ sau 31/12/2023: $11,200/học sinh/năm học
 • Bảo hiểm y tế bắt buộc: $1,200/học sinh/năm học
  Quy trình đóng phí:
 • Phí đặt cọc: $3,000 khi submit application
 • Phần phí còn lại sẽ được thu trong vòng 10 ngày sau khi học sinh có Visa và/hoặc trước khi học sinh sang Mỹ nhập học

Quy định hoàn huỷ

 1. Học sinh huỷ chương trình vì bị từ chối Visa 2 lần: phí huỷ $700, hoàn phần phí còn lại
 2. Học sinh huỷ chương trình vì bị từ chối Visa 2 lần, đã có thông tin gia đình bản xứ: phí huỷ $1,200, hoàn phần phí còn lại
 3. Học sinh huỷ chương trình vì các lý do khác: không hoàn phí đã đóng.

Phí hoàn sẽ được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ lúc EDG nhận được đầy đủ các giấy tờ yêu cầu hoàn phí.

Deadline nhận hồ sơ của chương trình năm nay dự kiến vào ngày 15/02/2024.