Tin Du Học Các Nước

[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Victoria 2024

University of Victoria (UVic; Đại học Victoria ) là một trường đại học công lập ở thủ phủ của tỉnh British Columbia, là một trong những trường đại học quan trọng nhất ở Canada. Tuy nhiên, nó không thuộc Nhóm U15 của các trường Đại học Nghiên cứu Canada, một nhóm gồm 15 trường đại học Canada tập trung vào nghiên cứu. Tổ chức tiền thân của UVic là Cao đẳng Victoria, được đổi tên thành Đại học Victoria vào năm 1963.

Thông tin chi tiết về Học bổng Aga Khan Academy Renewable Scholarship 2024

Học bổng tái tạo của Học viện Aga Khan 2024 được cấp cho bằng Cử nhân trong lĩnh vực Tất cả các khóa học do trường đại học cung cấp. Hạn chót để gửi đơn đăng ký của bạn là ngày 15 tháng 3 năm 2024 . Học bổng này được cung cấp bởi Đại học Victoria, Canada và giá trị của học bổng này là Tài trợ một phần, $22,500 mỗi năm. Học bổng này dành cho: Dành cho tất cả công dân ngoại trừ Canada.

Bằng cấp: Cử nhân
Cung cấp bởi: Đại học Victoria, Canada
Hạn chót: 15 tháng 3 năm 2024
Giá trị học bổng: Tài trợ một phần, $22,500 mỗi năm

Aga Khan Academy Renewable Scholarship được trao cho một sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc đang theo học chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Victoria trực tiếp từ Học viện Aga Khan. Những người nhận học bổng được lựa chọn trên cơ sở thành tích học tập xuất sắc, phục vụ cộng đồng cũng như sự tham gia và lãnh đạo của trường. Nhu cầu tài chính của người nộp đơn cũng sẽ được xem xét.

Tiêu chí đủ điều kiện

Ứng viên phải là sinh viên quốc tế có giấy phép du học.
Ứng viên phải được nhận vào Đại học Victoria.
Ứng viên phải tham gia chương trình cấp bằng đại học đầu tiên của bạn.
Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc trung bình (“A”, hoặc tối thiểu 32 điểm IB).
Ứng viên phải chứng minh nhu cầu tài chính.
Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh và học thuật của UVic. Xem yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

Tên bài kiểm tra ELPYêu cầu về điểm tối thiểu
IELTS6.5 (không có phần nào dưới 6.0)
CAEL70 (không có phần nào dưới 60)
MELAB90
TOEFL -iBT90 (không có phần nào dưới 20)
TOEFL-PBT575

Giá trị học bổng

Học bổng trị giá $90.000, trị giá $22.500 mỗi năm trong bốn năm, được trao cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc theo học chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Victoria.

Apply tại đây: LINK